Casino (Van In, Book 16)

By Pieter Aspe

Hubert Blontrock, een notoir gokker, krijgt de kans om deel te nemen aan een roulettespel waarvan de inzet een mensenleven is. Een paar uur later wordt hij door de politie opgepakt wegens openbare dronkenschap. In zijn roes laat hij iets vallen over een roulettespel waarbij doden zullen vallen. Als Van In hem de volgende dag komt opzoeken ontkent de guy echter alles. Nog geen dag later wordt hij dood aangetroffen in zijn huis.
Onderzoek wijst uit dat hij elektrische schokken toegediend kreeg. Van In begint een onderzoek, maar krijgt amper de tijd om zich in de zaak te verdiepen. Op het strand tussen Blankenberge en Wenduine wordt het naakte lichaam aangetroffen van een meisje dat internet een borstcorrectie heeft laten uitvoeren in de privé-kliniek van dokter Decoopman, een gerenommeerd plastisch chirurg. De twee moorden houden op het eerste gezicht geen verband met elkaar, tot Van In stukje bij beetje een gruwelijke waarheid ontdekt: het 'spel' waarvoor Blontrock in een dronken bui waarschuwde, wordt wel degelijk gespeeld. Merel Deman, het meisje dat dood op het strand werd aangetroffen, used to be het eerste slachtoffer.

Show description

Preview of Casino (Van In, Book 16) PDF

Best Crime books

The Make

Homicide, loyalty and vengeance collide in Jessie Keane's gritty fourth novel. existence is sweet for Gracie Doyle – operating her Manchester on line casino retains her busy. till the police ensue at her door someday and her international is became the wrong way up. She is given information that her estranged brothers were viciously attacked.

Blindman's Bluff: A Decker/Lazarus Novel (Decker/Lazarus Novels)

“A well-tangled net of intrigue and homicide. ”—Entertainment Weekly“Kellerman consistently rides excessive within the bestseller lists…Blindman’s Bluff exhibits why. ”—St. Louis Post-DispatchOne of the preferred in modern crime fiction, LAPD murder detective Peter Decker and his spouse Rina Lazarus are again in Blindman’s Bluff—and positioned in harm’s means within the wake of a bad domestic invasion and brutal a number of homicide.

The World's Most Dangerous Places

Even if you're touring to Afghanistan or in the U. S. , Robert younger Pelton takes you the place the timid worry to tread -- directly into the guts of the world's forbidden, deadly, or even felony locations -- providing you with all you must understand to outlive the event. that includes greater than 30 international locations, The World's most threatening locations finds their hidden risks, together with every thing from illnesses, land mines, and kidnapping to mercenaries, mujahedin, and militias.

The Abominable Man

The amazing 7th novel within the Martin Beck secret sequence through Maj Sjöwall and in step with Wahlöö, unearths Beck dealing with one of many maximum demanding situations in his expert career.

The grotesque homicide of a police captain in his clinic room finds the unsavory background of a guy who spent 40 years practising a terrible mix of strong-arm police paintings and shear brutality. Martin Beck and his colleagues feverishly comb Stockholm for the assassin, a demented and lethal rifleman, who has plans for much more chaos. because the pressure builds and a sense of coming near near risk grips Beck, his research finds facts of police corruption. That’s whilst a fair greater feel of accountability and anything like disgrace urge him into taking a sequence of drastic steps, which bring about a stunning catastrophe.

Additional resources for Casino (Van In, Book 16)

Show sample text content

Misschien hebben jullie wel gelijk’, zei hij benepen. ‘Lafaard. Je hebt beloofd dat je vannacht bij me zou blijven’, brieste Carine. ‘Als je me dit aandoet, doe ik morgen een boekje over je open bij de hoofdcommissaris. En dan kom je op je knieën terug. ’ Er dreven donkere wolken boven Brugge toen Van In een paar uur later door het raam van de keuken naar buiten keek. Versavel en Zlotkrychbrto hadden hem vannacht naar de Vette Vispoort geëscorteerd en hem netjes bij Hannelore afgeleverd. Ze hadden met geen woord over Carine gerept, maar aan de reactie van Hannelore was once duidelijk te merken dat ze de smoes niet geloofde dat ze hem in L’Estaminet hadden aangetroffen. Van In zag er te nuchter uit en zijn kleren roken naar parfum. De sfeer aan de ontbijttafel used to be bijgevolg navenant. Hannelore zei geen woord en ze vertrok een kwartier vroeger dan gewoonlijk. En het werd nog erger. Toen Van In op het politiekantoor verscheen, stond hoofdcommissaris De Kee hem al op te wachten. ‘Meekomen, Van In. ’ Ze liepen door de gang. Collega’s wendden hun hoofd af toen ze passeerden. Het leek wel of Van In spitsroeden moest lopen. Zelfs Versavel negeerde zijn opgestoken hand. ‘Ga zitten. ’ De Kee sloeg de deur van zijn kantoor achter zich dicht en wees Van In een stoel aan. ‘Heb ik iets misdaan? ’ De Kee ging voor het raam staan met zijn rug naar hem toegekeerd, met gespreide benen en opgetrokken schouders. Buiten used to be het weer beginnen te sneeuwen. En dat maakte de sfeer nog ijziger dan ze al was once. ‘Je hebt het korps onteerd, Van In’, zei De Kee zonder zich om te draaien. ‘En daarvoor zul je boeten. Zwaar boeten. ’ Hij draaide zich om en keek Van In aan met een blik die anderen misschien had doen verstijven maar Van In een smalende glimlach ontlokte. ‘Ik doe in mijn vrije tijd wat ik wil, meneer de hoofdcommissaris. Carine Neels is een volwassen vrouw en…’ ‘Het kan me verdomd niet schelen met wie je ligt te rotzooien, maar je had nooit met je tengels aan ons geld mogen zitten. ’ ‘Ons geld? ’ ‘Het geld van onze vereniging, Van In. ’ Het politiekorps van Brugge beschikte over een niet onaanzienlijk sociaal fonds dat diende om personeelsfeesten te bekostigen en sinterklaas- en kerstgeschenken te kopen voor de kinderen. ‘Oh. Dat geld. ’ De Kee graaide een map van zijn bureau, sloeg ze open en haalde er een bankafschrift uit. ‘Achtendertigduizend vierhonderd vijfenzestig euro en twintig cent om precies te zijn. ’ Van In was once penningmeester van de vereniging. Hij beschikte over een volmacht bij de financial institution. ‘Ik wist niet dat het zoveel used to be. ’ ‘Meneer wist niet dat het zoveel used to be. ’ Het gezicht van De Kee trok wit weg. Hij haalde uiten liet zijn vuist met een daverende dreun op zijn bureau neerkomen. ‘Ik geef je welgeteld een uur om het hele bedrag terug te bezorgen. ’ ‘Dat zal moeilijk lukken, meneer de hoofdcommissaris. ’ ‘Dat weet ik, Van In. Je hebt alles vergokt en dat zal je duur te staan komen. Ik heb procureur Beekman ingelicht en hij is het volledig met me eens.

Download PDF sample

Rated 4.81 of 5 – based on 33 votes