Rebus (Van In, Book 20)

By Pieter Aspe

Zuster Marie Ange draaide de zware sleutel om in het slot en wierp een schuine blik over haar schouder. De guy achter haar knikte goedkeurend, maar zei verder niets. Hij knipperde zelfs niet met zijn ogen. De stilte maakte haar zenuwachtig en vooral ook bang. Ze had toch gedaan wat hij gevraagd had? Ze drukte haar gezicht tegen de eikenhouten deur aan en wachtte gespannen af. Hoe lang zou het duren voor de andere zusters haar begonnen te missen? En hoe lang zou het duren voor ze haar kwamen zoeken? Te lang. Veel te lang. Zoveel used to be zeker. Het onvermijdelijke leek onafwendbaar. Marie Ange klemde haar tanden op elkaar. Nonnen waren geen wereldvreemde wezens meer. Tegenwoordig wisten ze verdomd goed wat er zich in de echte wereld afspeelde. Een guy die een vrouw in een afgesloten ruimte met een pistool bedreigde, wilde doorgaans maar één ding. Marie Ange had voor ze in het klooster ging een tijdje betrekkingen gehad met een buurjongen maar dat was once zo lang geleden dat ze zich niet herinnerde hoe het aanvoelde gepenetreerd te worden. Ze wist alleen nog dat het gedoe niet lang duurde. Als ze hun zin maar kregen. Maar het kon ook anders. In de krant had ze verhalen gelezen over mannen die geen genoegen namen met gewone seks. Ze ontvoerden hun slachtoffers, sloten chicken op en onderwierpen chicken aan de ergste vernederingen.
'U gaat me toch geen pijn doen?' Ze vouwde ongemerkt haar handen en zei in gedachten een gebed. Als God niet tussenbeide kwam, had ze geen andere keuze dan de beproevingen nederig te aanvaarden. Niet tegenstribbelen en zijn wensen zo veel mogelijk inwilligen was once de beste garantie op een goede afloop.
'Waarom zou ik u pijn doen?' Het klonk bijna als een verontschuldiging. Marie Ange hield haar gezicht tegen de deur gedrukt, maar toen het weer secondelang stil bleef, draaide ze zich om. Ze kon haar ogen niet geloven. Het used to be een onwezenlijk tafereel. De guy stond stil als een standbeeld. Zijn armen hingen lusteloos langs zijn lichaam. De loop van het pistool wees naar beneden...

Show description

Preview of Rebus (Van In, Book 20) PDF

Similar Crime books

The Make

Homicide, loyalty and vengeance collide in Jessie Keane's gritty fourth novel. lifestyles is nice for Gracie Doyle – working her Manchester on line casino retains her busy. until eventually the police happen at her door at some point and her global is grew to become the other way up. She is given information that her estranged brothers were viciously attacked.

Blindman's Bluff: A Decker/Lazarus Novel (Decker/Lazarus Novels)

“A well-tangled net of intrigue and homicide. ”—Entertainment Weekly“Kellerman constantly rides excessive within the bestseller lists…Blindman’s Bluff indicates why. ”—St. Louis Post-DispatchOne of the preferred in modern crime fiction, LAPD murder detective Peter Decker and his spouse Rina Lazarus are again in Blindman’s Bluff—and positioned in harm’s method within the wake of a bad domestic invasion and brutal a number of homicide.

The World's Most Dangerous Places

No matter if you're touring to Afghanistan or in the U. S. , Robert younger Pelton takes you the place the timid worry to tread -- instantly into the guts of the world's forbidden, deadly, or even legal areas -- supplying you with all you must recognize to outlive the adventure. that includes greater than 30 international locations, The World's most threatening locations unearths their hidden risks, together with every thing from illnesses, land mines, and kidnapping to mercenaries, mujahedin, and militias.

The Abominable Man

The amazing 7th novel within the Martin Beck secret sequence by way of Maj Sjöwall and in line with Wahlöö, reveals Beck dealing with one of many maximum demanding situations in his expert career.

The grotesque homicide of a police captain in his medical institution room finds the unsavory heritage of a guy who spent 40 years training a terrible combination of strong-arm police paintings and shear brutality. Martin Beck and his colleagues feverishly comb Stockholm for the assassin, a demented and lethal rifleman, who has plans for much more chaos. because the rigidity builds and a sense of approaching chance grips Beck, his research finds facts of police corruption. That’s whilst a fair more suitable feel of accountability and whatever like disgrace urge him into taking a chain of drastic steps, which bring about a surprising catastrophe.

Additional resources for Rebus (Van In, Book 20)

Show sample text content

Matan lachte zuur. ‘Dat is het juist’, kreunde hij. ‘Als de waarheid aan het licht komt, riskeer ik eveneens een fikse gevangenisstraf. En ik hoef u niet te vertellen hoe het er in de gevangenis aan toegaat. ’ Hij haalde zijn gestrekte wijsvinger over zijn keel en trok daarna meewarig zijn schouders op. ‘Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. ’ ‘Natuurlijk’, reageerde Van In korzelig. Versavel draaide zijn hoofd met opzet naar de andere kant. internet als Van In wist hij heel goed wat Matan bedoelde, maar hij wilde niets te maken hebben met onderhandse afspraakjes. De rainy was once duidelijk op dat gebied. De politie of het parket mochten een spijtoptant geen strafvermindering beloven of hem niet buiten vervolging stellen als hij of zij in ruil daarvoor nuttige informatie verstrekte. Als Van In daar anders over besliste, was once dat zijn zaak. ‘Als u iedereen die een beetje sjoemelt met de belastingen zou opsluiten, blijven alleen nog de mensen met een leefloon of een uitkering over om onze welvaartsstaat overeind te houden’, zei Matan. ‘Ik heb toch niemand vermoord? ’ Van In stak een sigaret op en blies de rook voor zich uit. Lang geleden, toen hij nog een gewone agent used to be en amper het zout in de pap verdiende, had hij een hele tijd na zijn uren bij een schoonmaakbedrijf gewerkt. In het zwart uiteraard. ‘Alles hangt een beetje af van de antwoorden die u geeft, meneer Matan’, zei hij wollig. ‘Betere voorwaarden kan ik u niet geven. ’ Matan trok een verongelijkt gezicht, maar het voorstel used to be beter dan niets. Van In had hem evengoed kunnen laten arresteren. ‘Het is natuurlijk allemaal lang geleden’, zei hij. ‘Wat is lang? ’ Matan fronste zijn voorhoofd. Zijn ogen vernauwden zich tot spleetjes. Hij kon zich Heidi plotseling weer levendig voorstellen. Ze used to be hem komen opzoeken in oktober 1993. Totaal van streek. Hij vermoordt me als hij erachter komt, had ze gejammerd, maar ik kan het niet over mijn hart krijgen om het weg te laten halen. Hij had haar proberen te troosten en haar de raad gegeven alles op te biechten of gewoon te zeggen dat ze zwanger used to be van hem. Het gebeurde wel vaker dat vrouwen hun wettige echtgenoot op die manier om de tuin leidden. Heidi had geknikt en ze was once nog een tijdje bij hem gebleven. Daarna had hij haar nooit meer gezien. ‘Veertien jaar. ’ ‘Dat is inderdaad behoorlijk lang’, zei Van In. ‘Maar vertel toch maar uw verhaal. ’ Lodewijk Lasoen was once paling aan het schoonmaken toen er werd aangebeld. Hij legde het vlijmscherpe mesje neer waarmee hij het vel van de nog levende paling afstroopte en slofte binnensmonds vloekend naar de voordeur. Hij haatte onverwacht bezoek, zeker als hij paling aan het schoonmaken used to be. ‘U herkent me toch nog? ’ zei Versavel toen Lasoen hem met een stompzinnige blik aankeek, maar hij kreeg onmiddellijk lik op stuk. ‘Natuurlijk herken ik u nog. Wat is er nu weer? ’ Lasoen mocht dan bijna vijftig zijn, hij was once behoorlijk gespierd en zijn buik used to be platter en more durable dan die van menige twintiger. Eens paracommando altijd paracommando, dacht Versavel.

Download PDF sample

Rated 4.58 of 5 – based on 12 votes